Kurser


Ljusgrupper under hösten 2017

Ljusgrupperna är grupper i inre utveckling och bygger på att du är benägen att lära känna dig själv på en djupare nivå samt ta emot din integration av ditt högre jag. Det sker en vidgning av medvetandet och en förhöjning av din vibration som hjälper till i läkningen av gammalt och som efter hand ger frihet och stabilitet i livet, förutom att det förstärker din intuition. Att ledas av sitt hjärta innebär att vara i samklang med sin själ och förstå vad själen vill förmedla och utveckla i livet.

Under hösten fortsätter ljusgrupperna på temat ”Principer för mänskligt växande” . Det sker en kunskapsöverföring varje kväll.
Vi lyfts in i en ny vibration och på så vis vidgas vårt medvetandefält och där förstår vi på olika sätt hur vi kan förhålla oss i allt som händer.
Du får lära dig hur du kan ge healing till vem som helst och du stärker och utvecklar kontakten med ditt högre vetande vilket påverkar din intuitiva utveckling.
Varje kväll är i en helande energi och det finns möjlighet att få svar på egna frågor om den pågående utvecklingen.

Ljusgrupp 1
Plats: Stocksholms Healingcenter, Karlbergsv 54, 113 37 Stockholm
Måndagar 18:30-21:00 följande datum; 21 aug, 4 sept, 25 sept, 9 okt, 20 nov, 4 dec.
Pris: 2800:-, betalas i samband med kursstart. Priset är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag.
Max 15 personer. Anmälan är bindande.

Ljusgrupp 2
Plats: Stocksholms Healingcenter, Karlbergsv 54, 113 37 Stockholm
måndagar 18:30-21:00 följande datum; 28 aug, 18 sept, 2 okt, 13 nov, 27 nov, 11 dec.
Pris: 2.800:-, betalas i samband med kursstart. Priset är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag.
Max 20 personer. Anmälan är bindande.

Ljusgrupp eftermiddag
Plats: Stockholms Healingcenter, Karlbergsvägen 54, 113 37 Stockholm
Måndagar 13:30-16 följande datum: 28 aug, 18 sept, 2 okt, 13 nov, 27 nov, 11 dec.
Pris: 2800:-, betalas i samband med kursstart. Priset är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag.
Eftermiddags gruppen är en liten grupp med max 7 personer. Anmälan är bindande.

Vårt medvetande utvidgas hela tiden och ju längre utåt du kan röra dig desto djupare i dig själv förnimmer du din känsla av glädje, kärlek och frid. Jag lär hela tiden ut hur man själv kan göra och förstå det som sker. Varje träff är i en helande energi. Det betyder att det sker en rening, en balansering och du blir påfylld. Förutom det får du omge dig med likasinnade och genom varandra upplever vi vad de högsta energierna vill förmedla genom och för oss. Det sker en stark integrering av ditt högre jag, som i sig är en process. Vi får förstå vad utvecklingen handlar om och du blir alltmer självmedveten och benägen att hålla en finare vibration stadigt och fint i ditt liv. Det inre i samklang med hur din yttre verklighet känns är en produkt av denna utveckling.

”De flöden som nu pågår är en upprinnelse till vad som kommer alltmer in i bilden. Som människa har ni allt med er att dela med er energimässigt till er omgivning. Det du får förstå och ta del av handlar om att verka utifrån den du är i själ och hjärta och låta dig själv vara klartänkt, begåvad, i balans och harmoni. Höstens möten är ett flöde i vad som nu kommer in i bilden, dvs den nya jordens flöden. allt ökar under året och ni behöver vara i kontakt med ert inre vetande för att komma i fas med dem ni är i grunden. Terminens träffar erbjuder dig att delta för att stärkas energimässigt och förstå vad som är på gång i både det inre och det yttre.”
(Reservation för eventuella ändringar.)

Varm välkommen!

Bee 

 
Skapad av WebbMalin