Kurser

Ljusgrupper under våren 2018

”Välkommen in i de högre sfärerna av ljus och växande. Det finns många som brinner inombords av allt de har tagit på sig och som de tror måste ske nu. Fokus och närvaro är allt där är för er att använda för att själva kunna hålla er stabila i allt som händer denna glädjens tid.
Det är också en förutsättning för att glädje ska kunna rinna in i det ni tillåter er att bidra med. Splittring och negativitet förgör er snabbare än ni själva förstår. Varje individ har en plan för det inre växandet och den planen är hörsammad i dessa lektioner vi förmedlar genom Bee och delvis också genom er andra.

Era energier växer ut i spiralform och kan gärna spridas ut i omgivningen tydligare och mer medvetet och detta har många just satt igång med starkare än förut. Det behövs en våg av växande och varje individ i grupperna här blir denna spiral vilket bidrar till ett större utvecklingsflöde för fler individer i er omgivning.

Varje gång du använder dig av denna spiral ger du kärlek vidare för den eller dessa personer du gett energierna till. Inget ska stanna hos dig utan är ett flöde du behöver ge vidare för att du ska vara alert och i kontakt med din själs vibration – ge och ta emot samtidigt. Varmt välkomna!”  Metatron

Hela terminen är uppbyggd kring ‘Lektioner från Universum’ som handlar om hur vi kan förhålla oss och använda oss av de nya flöden som vi är en del av. Träffarna utgår från en guidad meditation som är kanaliserad. Varje träff delar vi vad upplever och förstår det som sker utifrån nya perspektiv. Vad vi tar emot under dessa lektioner har du möjlighet att praktisera i din vardag och reflektera kring mellan våra träffar. I processen uppstår det vanligtvis frågor som det finns utrymme för att ställa vid grupptillfällena och på så sätt ges möjligheten till en högre utblickspunkt.

Dessa träffar är starkt utvecklande på en djupare nivå och man kan lätt underskatta vad de bidrar med eftersom det ligger på energiplanet. Det betyder att varje träff är speciellt anpassad för de som deltar och var varje deltagare befinner sig i sin egen process. Dessa tillfällen stärker upp och stabiliserar energierna och gör en individ tydligare i det inre, vilket påverkar utåt.
Där här sättet att växa är speciellt och utgår från principer om vårt medvetande och hur det utvecklas inifrån och ut. Varje del har en avspegling inåt i dig och stärker din själ vibration.
Detta är med andra ord själens väg och vad själen vägleda dig till som blir tydligare. Det är lätt att få inspiration och kraft på plats, eftersom det hänger ihop med vår gåva att vara skapande individer.

Varje tillfälle är en kunskapsöverföring mot att vidga medvetandet ytterligare och det vi får förstå handlar om hur du kan manövrera de flöden du redan är i. Den medvetandenivå vi har vidgats till har en del nyheter med sig och vi får lära oss vad.

Vi tvivlar allt som oftast på vår kraft som om vi tar klivet ut för att krascha istället för att lyfta. Det är som om vi har en grundinställning att livet ska vara svårt och krångligt istället för lätt och innehållsrikt. Mer av din själs kraft kommer på plats och du blir medveten om hur du kan använda dig själv på andra sätt än vad du förstått förut.

Du har på ett fint sätt tagit dig genom olika faser i din utveckling som varit mycket utmanade stundvis. Även fortsättningsvis kommer det gropar och gupp längs din väg. Tack och lov har du insikten att dessa också kommer att passera och du kan med tillförsikt gå vidare.

Det nya handlar om hur du kan använda principerna i den nya energin. Allt är ett och vi hänger samman och det betyder att du tydligare får känna att du förstår hur det fungerar. Energin flyttar in i dig efter hand och blir till din individuella vetskap inombords. Det betyder att du kommer att känna att livet pågår som vanligt omkring dig och inuti dig pågår något annat som du då och då kan nämna, men allt som oftast ingenting säga utan enbart veta själv.

Just av den anledningen är Ljusgruppen också en plats för att dela med varandra. De insikter och erfarenheter vi gör behöver vi känna är ok, oavsett vad vi upplever.

Intelligens handlar inte om hur många böcker vi läst och tagit till oss. Den intelligens som högre medvetandenivåer har med sig är du i din själsvibration parad med ditt högre vetande OCH att du vågar tro på den. Kraften i ditt varande är allt! Det är där du bygger upp din inre helhet. Din intelligens, ditt vetande och den du är själsligt är en komplexitet som vidgas ut i ditt fält där du är allt hela tiden. 

Varmt välkommen att höra av dig om du vill vara med. Det är fasta grupper som träffas återkommande och därför går det inte att komma på enstaka träffar, utan de bildar tillsammans en helhet.
Vi lär också känna varandra efter hand vilket skapar en trygg miljö att växa i. Välkommen med din anmälan.

Anmälan till bee@hjartskap.se eller bee@lifeguide.se . Anmälan är bindande om inget annat är överenskommet.

Ljusgrupp I – kväll 
Tid: Måndagar 18:30-21:00
Datum: 15 jan, 29 jan, 12 feb, 5 mars, 19 mars, 16 april, 14 maj, 4 juni
Plats: Stockholms Healingcenter, Karlbergsvägen 54, Stockholm
Pris: 3.700:-  Priset är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag.

Ljusgrupp II – kväll 
Tid: Måndagar 18:30-21:00
Datum: 22 jan, 5 feb, 19 feb, 12 mars, 26 mars, 23 april, 28 maj, 11 juni
Plats: Stockholms Healingcenter, Karlbergsvägen 54, Stockholm
Pris: 3.700:-  Priset är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag.

Ljusgrupp – eftermiddag
Tid: Måndagar 13:30-16:00
Datum: 15 jan, 29 jan, 12 feb, 5 mars, 19 mars, 16 april, 14 maj, 4 juni
Plats: Stockholms Healingcenter, Karlbergsvägen 54, Stockholm
Pris: 3.700:-  Priset är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag.
Minimum antal deltagare: 6 personer

(Reservation för eventuella ändringar.)

Varm välkommen!

Bee 

 
Skapad av WebbMalin